JWC07845

Ambities

De gebiedsvisie zet in op vijf ambities:

Internationale entree voor Brainport Eindhoven
Prettige werk- en leefomgeving
Duurzaam en klimaatadaptief
Optimaal bereikbaar en vindbaar
Samenwerking staat centraal

De ambities willen we realiseren door de combinatie van projecten en activiteiten die partners zelf, vanuit de eigen organisaties, uitvoeren, in combinatie met de projecten die gezamenlijk worden opgepakt. In de Uitvoeringsagenda staan de beoogde projecten en activiteiten voor de eerste vijf jaar vermeld. De hele transformatie willen we in 2040 hebben gerealiseerd.

Inviting the future

Eindhoven Airport District, een duurzaam aantrekkelijk businesspark

Eindhoven Airport District is uniek in zijn ligging en functie. Het is dé plek waar internationale verbindingen, handel en de dienstverlening aan de Brainportregio bij elkaar komen. Dit willen we versterken en benadrukken met een duurzame en representatieve inrichting.

Aan de transformatie van Eindhoven Airport District ligt een heldere visie ten grondslag. Deze visie is de afgelopen jaren opgesteld door de vijf initiatiefnemers;  gemeente Eindhoven, Flight Forum, Eindhoven Airport, Provincie Noord-Brabant en Vliegbasis Eindhoven. Zij willen EAD de komende jaren, samen met de pandeigenaren en ondernemers in het gebied ontwikkelen tot een duurzaam aantrekkelijke en groene entree voor de Brainportregio. Een businesspark met een levendig hart, waar het aangenaam werken, tijdelijk wonen en verblijven is.

Het huidige gebied rond Eindhoven Airport, bestaande uit de luchthaven, de vliegbasis, het bedrijventerrein en Flight Forum heeft weinig ruimtelijke, economische en organisatorische samenhang. Bovendien is de inrichting niet erg uitnodigend of verbindend, deels verouderd en sterk ‘versteend’. Hiermee willen we dus flink aan de slag! Wat we precies willen veranderen en verbeteren en hoe we dat willen doen kun je nalezen in de Gebiedsvisie en de Ontwikkelstrategie. Voor de periode 2023 – 2027 is een Uitvoeringsagenda opgesteld onder noemer ‘De vliegende start’.

Eindhoven Airport District in Noordwest

Op zoek naar de verbinding

Eindhoven Airport District ligt in het noordwesten van Eindhoven, een gebied van ruim 1600 hectare. In Eindhoven Noordwest komt een ongebreidelde innovatiedrift samen met de nuchterheid van het Brabantse platteland. Naast Eindhoven Airport als tweede luchthaven van Nederland en de Brainport Industries Campus (BIC) als showcase voor de hightech maakindustrie vind je hier prachtige stadsparken, bossen en landgoederen.

Het gebied kenmerkt zich door ogenschijnlijke contrasten die elkaar juist kunnen versterken; de drukke verkeersader kruist een bosrijk wandelpad, een boerenkip naast een hypermoderne microchip, economische toplocaties in een landschappelijke, groene omgeving.

Er gebeurt veel in het gebied. We verbeteren de bereikbaarheid van Noordwest met nieuwe verbindingen, zoals de nieuwe onderdoorgang onder A2/N2, fietsbrug Tegenbosch en de derde Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV-)lijn van de stad. We versterken de natuur en gaan verdichting van de stad tegen. Met de aankoop van Landgoed de Wielewaal vormt het stadsbos de groene long van de stad. Ook de stad-landverbinding Groene Corridor, tussen hartje Eindhoven en de historische markt van Oirschot, draagt bij aan een beter leefklimaat.

De ambities en projecten in het Eindhoven Airport District dragen bij aan de kracht van heel Noordwest. Omgekeerd bieden het uitgestrekte groene landschap en de andere deelgebieden in Noordwest grote kansen voor het Eindhoven Airport District. Daarom zoeken we de samenwerking met onze Noordwest buren. Bijvoorbeeld met de Brainport Industries Campus; beide gebieden kunnen op thema’s als bereikbaarheid of voorzieningen veel voor elkaar betekenen.

Meer weten over Eindhoven Noordwest? Ga naar eindhoven.nl/noordwest.