Duurzaam en klimaatadaptief

Groen aan de gang...

green-mask

Ambitie 3

Duurzaam en klimaatadaptief

In 2040 is het Eindhoven Airport District energieneutraal: een zoveel mogelijk zelfvoorzienende energiehub die de benodigde elektriciteit duurzaam opwekt binnen het gebied of in de directe omgeving. De luchthaven fungeert als inspirerende proeftuin die met de regio vooroploopt in duurzaamheid en innovatie. Daarnaast willen we het Eindhoven Airport District transformeren tot een klimaatadaptief, gezond en leefbaar gebied met zo min mogelijk verharding en zoveel mogelijk groen en blauw.