purple-mask
pink_big

bereikbaar en vindbaar

Ambitie 4

Bereikbaar en vindbaar

We zetten maximaal in op duurzame mobiliteit, met als doel om in 2040 de bereikbaarheid over de weg van, naar en binnen het Airport District emissievrij te maken. We beogen een levendig, aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar Eindhoven Airport District, waarbij meer en meer reizigers met het OV (toename van 10% ten opzichte van het huidige gemiddelde) en de fiets komen en langzaam verkeer de voorrang krijgt. We stimuleren deelmobiliteit en fietsgebruik, verbeteren de openbaar vervoer- én fietsverbindingen met de stad en de regio en bedenken slimme(re), collectieve parkeeroplossingen.

JWC07772