green-mask
green_big

Samenwerking staat centraal

Ambitie 5

Samenwerking staat centraal

We trekken samen op als initiatiefnemers én met alle andere betrokkenen binnen Eindhoven Airport District. We kiezen voor een gezamenlijke profilering van het gebied en bouwen de samenwerking tussen de organisaties, eigenaren, ondernemers en gebruikers verder uit, zodat individuele initiatieven in het Eindhoven Airport District elkaar versterken en collectieve plannen maximaal draagvlak vinden. Met als gewenst resultaat een grote, actieve, EAD community. De meerderheid van de bedrijfseigenaren moet op de hoogte zijn van wat we doen, zich herkennen in de droom en achter de uitvoering staan. Over een jaar willen we dat minstens 10% van de organisaties in één of meer projecten participeert.

JWC08379