We gaan verder vergroenen!

We hebben een grote groene ambitie

green-mask

We gaan verder vergroenen!

De komende twee maanden gaan we verder met het vergroenen van Eindhoven Airport District. Op het open terrein midden tussen de verschillende ‘lussen’ van Flight Forum planten we ruim 30 flinke bomen en zaaien we een inheems kruidenmengsel in. Uiterlijk half maart zijn deze werkzaamheden gereed, zodat dit deel van EAD aankomende zomer alweer een stuk groener oogt.

Slim aan de slag

Gerben Kok is verantwoordelijk voor dit groenproject en blij dat hij aan de slag kan. “Er zit best wat voorbereidingstijd in dit project. Er liggen namelijk de nodige kabels en leidingen in dit gebied en dat beperkt de graaf- en plantmogelijkheden. Daarnaast hebben we onderzocht welke bomen en planten van oudsher in deze regio voorkomen en dus goed gedijen op de gekozen plek. In totaal planten we zeventien winterlindes, acht zomerlindes en zeven zomereiken. De vier verschillende kruidenmengsels die we inzaaien zijn ook speciaal voor dit gebied samengesteld uit inheemse soorten. Dat biedt de grootste kans op succes en is belangrijk voor de lokale biodiversiteit. Gelukkig hebben we al dit voorwerk op tijd afgerond om nog te kunnen profiteren van het huidige plantseizoen, dat loopt tot ongeveer half maart. Daarna komt de sapstroom op gang, beginnen de bomen uit te lopen en wortelen ze minder goed. Hoe eerder we kunnen beginnen, hoe steviger ze straks staan. We planten bomen die al enige omvang hebben, zodat ze snel echt een groene aanblik bieden. En als het onderliggende kruidenperk straks groeit en bloeit, zetten we weer een mooie stap naar ons einddoel: een aantrekkelijk, biodivers en klimaatadaptief Eindhoven Airport District.”

Onze groene ambitie

Een van de ambities voor Eindhoven Airport District is om zoveel mogelijk ruimte te maken voor flora en fauna en daarmee de biodiversiteit te vergroten. Meer groen en water draagt niet alleen bij aan aantrekkelijke en gezonde werk- en leefomgeving, maar zorgt ook voor minder overlast door bijvoorbeeld hitte of hevige regenval. Daar waar voldoende ruimte is starten we zo snel mogelijk met het planten van meer bomen en het aanleggen van bloemrijk grasland. Ook stimuleren we het vergroenen van wanden, zoals bij de parkeergarages van Eindhoven Airport, en de aanleg van meer groene daken. Daarnaast proberen we op zoveel mogelijk plekken de verharding te beperken en meer ruimte te maken voor extra groen. Heb je zelf ideeën om EAD te vergroenen of wil je advies? Neem dan contact met ons op via info@eindhovenairportdistrict.nl.

plaatsaanduiding vergroening