Terugblik MeetUp #2: New Energy

Laten we vooral snel aan de slag gaan!

green-mask

Terugblik Meet Up #2: New Energy

Op 11 april waren Eindhoven Airport District en OKEA te gast bij Itility voor de 2e EAD meet UP. Een inspirerende middag met drie enthousiaste sprekers: Cees Jan Pen (Fontys), Dennis van Goch (Itility) en François van Son (EAD). De rode draad door hun presentaties: 1) netcongestie is een groeiend probleem, 2) samenwerking is essentieel en 3) laten we vooral snel aan de slag gaan!

Het ‘vergeten’ potentieel van bedrijventerreinen

Programmamanager Robin van der Helm heette iedereen welkom, waarna hij het woord gaf aan Dr. Cees Jan Pen, lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogeschool en extern commmisielid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Cees Jan liet zien dat bedrijventerreinen vaak ‘vergeten’ worden bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Onterecht, want er ligt juist heel veel potentieel! Als we op 250 van de ruim 3500 bedrijventerreinen in Nederland starten met energiebesparing en energietransitie, kunnen we daar tot 65% van de doelstelling voor CO2-reductie in de bebouwde omgeving realiseren. Daarnaast bieden bedrijventerreinen ook mogelijkheden voor de aanpak van de woningcrisis en kunnen ze bijvoorbeeld bijdragen aan een gezondere samenleving.

Haal meer uit je gebouw(de omgeving)

De tweede spreker was Dennis van Goch, smart energy developer bij Itility. Volgens hem is de gedachte dat je alleen kunt verduurzamen door middel van grote investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen of gebouwinstallaties achterhaald. De eerste winst zit in het veel slimmer inzetten van onze gebouwen en systemen. Rond het gebruik van gebouwen meten we te weinig en met wat we meten wordt te weinig gedaan. Slimme IT-tools, ondersteund door AI, kunnen helpen om de communicatie tussen gebouwen en hun gebruikers doorlopend te verbeteren. Zodat ruimtes bijvoorbeeld alleen verlicht, verwarmd of gekoeld worden als ze daadwerkelijk in gebruik zijn. En zodat het geboden comfort ook nog eens beter aansluit bij de wensen van de gebruiker. Pilots met de door Itility ontwikkelde EnTune-applicatie hebben uitgewezen dat op deze manier al snel een besparing van 15% – 20% kan worden behaald.

Samen staan we sterker

Het slotwoord was aan François van Son, projectleider energie bij EAD. Na een korte inleiding die de nadelige gevolgen van de netcongestie nog een keer onderstreepte, ging hij in op de mogelijkheden die intensievere lokale samenwerking kan bieden. Uit de pilot inventarisatie die hij al eerder uitvoerde bij vijf bedrijven in Eindhoven Airport District, blijkt dat er binnen de bestaande raamovereenkomsten van individuele bedrijven met Enexis vaak nog wel bewegingsruimte is. Wanneer we de inventarisatie uitbreiden, weten we ook hoe groot die ruimte in totaal is binnen heel EAD. Vervolgens kunnen we proberen vraag en aanbod lokaal af te stemmen, zodat we als collectief altijd binnen de gezamenlijke marge blijven. Hiermee creëren we direct de voorwaarden van lokale samenwerking die o.a. Enexis en BOM stellen aan het (mee)financieren van de maatregelen die eventueel nodig zijn voor lokale energieopslag en/of -uitwisseling.

Meld je nu aan voor de energie-inventarisatie binnen EAD

De bijdrage van François sloot hij dan ook af met de dringende oproep om je als pandeigenaar of ondernemer aan te melden voor deze inventarisatie via Francoisvanson@eindhovenairportdistrict.nl. Hieraan hebben inmiddels al acht nieuwe organisaties gehoor gegeven, waar we erg blij mee zijn!


De middag werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij de nodige nieuwe contacten zijn gelegd en intensief werd nagepraat. Wil je meer informatie over deze middag? Stuur dan een mail naar info@eindhovenairportdistrict.nl.

DSC05753