Veelzijdige en creatieve eindpresentatie Ontwerplab TU/e

purple-mask
pink_big

Leuk dat de studenten ons ook weer uitdagen met hun ideeën

Veelzijdige en creatieve eindpresentatie Ontwerplab TU/e

Op vrijdag 26 januari presenteerden de studenten van het Ontwerplab voor de Klimaatrobuuste Stad voor de laatste keer hun visie op de toekomst van Eindhoven Airport District aan het team van betrokken experts. Opnieuw werden we verrast door de veelzijdigheid van de gekozen oplossingen en de creativiteit in de uitwerking ervan.

Voor deze eindpresentatie gingen de studenten individueel aan de slag. Voortbordurend op de eerdere groepsopdrachten (een uitgebreide analyse van het gebied en een algemene toekomstvisie voor EAD in 2070) mochten ze nu hun eigen ideeën uitwerken en onderbouwen. De variatie in denkrichtingen en de uitwerking daarvan was groot. Waar de een het accent legde op een gezonde werkomgeving, zochten anderen nadrukkelijk de verbinding met de stad Eindhoven en met Meerhoven. Weer een ander ging juiste de diepte in met de bodem als basis voor een gezond werk- en leefklimaat of nam water als leidend ontwerpthema. Ook was er nadrukkelijk aandacht voor sociale cohesie en de kracht van samenwerking, met bijvoorbeeld een spelvorm om die samenwerking op gang te brengen.

***

Groen/blauwe ‘brug’ naar Eindhoven stad

In de eindpresentatie van Brian Rakké legt hij een knappe link tussen Eindhoven Airport District en de stad Eindhoven, met het Beatrixkanaal als verbindend in plaats van scheidend element. Door de oevers van het kanaal beter zichtbaar en bereikbaar te maken ontstaat er een aantrekkelijke groen/blauwe overgang tussen de stad en het businesspark. Zijn plan heeft hij uitgewerkt in een zestal aansprekende 360° visuals:

Visual 1

Visual 2

Visual 3

Visual 4

Visual 5

Visual 6.

***

Al met al bleken de drie uur die voor de presentatie waren uitgetrokken maar net voldoende om alle ideeën te evalueren. In gesprek met de studenten én tussen de experts onderling ontstonden interessante discussies over onder andere de originaliteit en de toegevoegde waarde van de verschillende plannen en de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid. Over een ding waren de experts het in ieder geval eens: de samenwerking met het Ontwerplab leverde voor Eindhoven Airport District veel waardevolle informatie en inspiratie op! 

Afbeelding bij bericht